Powrót do strony
głównej galerii

Dzień Edukacji Narodowej
- 14 października 2010r

Powrót do strony
głównej
Jak co roku uroczyste obchody Dnia Nauczyciela odbyły się 14 października.
Na wstępie p. dyrektor Renata Pawłat powitała pedagogów, pracowników szkoły, uczniów oraz gości, po czym oddała głos przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klasy III rozpoczęli uroczystość piosenką. Wystąpili także nasi najmłodsi koledzy i koleżanki z kl. „0” przygotowani przez p. Ewę Woźniak. Stremowani pierwszoklasiści, którzy przystępowali godnie do ślubowania i podjęli się reprezentować szkołę oraz czynnie uczestniczyć w jej życiu, także zaprezentowali swoje przedstawienie przygotowane przez p. Elizę Mielczarek.
Uroczystość zakończyła się programem artystycznym przygotowanym przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego - p. Aleksandrę Rubajczyk i p. Anetę Ciapcińską. Następnie przewodnicząca SU w imieniu wszystkich podopiecznych złożyła podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły.

Opracowała: Klaudia Augustyniak
 Klaudia Balcerzak


Kliknij na obraz, aby powiększyć