Powrót do
galerii
Montaż słowno – muzyczny poświęcony
beatyfikacji Jana Pawła II
27 maja 2011r
Powrót do strony
głównej

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach jako syn Karola i Emilii z Kaczorowskich.. W wieku 9 lat umiera mu matka, trzy lata później odchodzi jego brat Edmund. W swym czasie otrzymuje odpowiednio sakramenty chrztu i bierzmowania, od dzieciństwa czynnie uczestniczy w życiu religijnym. Uczęszcza do Szkoły Powszechnej, a następnie do Państwowego Gimnazjum. W maju 1938 zdaje egzamin dojrzałości, a następnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (polonistyka). Wybuch II wojny światowej zmusza do przerwania nauki. Rozpoczyna pracę jako robotnik w kamieniołomach. Wraz z przyjaciółmi bierze czynny udział w działalności artystycznej i literackiej. Na początku 1941 ciężko przeżywa śmierć ojca, który jak mówi, był dla niego ostatnią tak bliską osobą w jego życiu. Rok później rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ – jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. Na początku 1944 zostaje ranny, potrącony przez niemiecki samochód ciężarowy. We wrześniu otrzymuje tonsurę z rąk Księdza Metropolity. W kwietniu 1945 podejmuje obowiązki młodszego asystenta na Wydziale Teologicznym UJ. W 1946 otrzymuje święcenia subdiakonatu a następnie 1 listopada 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Sapiehy w kaplicy Domu Biskupiego. Następnego dnia w Krypcie św. Leonarda na Wawelu uczestniczy w swej pierwszej Mszy Św. prymicyjnej. Dwa tygodnie później wyjeżdża na studia do Rzymu, gdzie składa podanie o przyjęcie na Papieski Uniwersytet Angelicum. W 1948 zdaje egzamin doktorski, a następnie zajmuje się obroną pracy doktorskiej. Końcem tego roku uzyskuje dyplom magistra teologii UJ. Po powrocie ze studiów, Wojtyła objął posadę wikarego w parafii Niegowić. Wraz z młodzieżą bierze cały czas czynny udział w życiu duchowym, sportowym i kulturalnym. Następnie zostaje powołany na nową placówkę, kościół św. Floriana, w Krakowie. Czynnie udziela wykładów w seminariach m.in. w Katowicach, Częstochowie, Krakowie i Lublinie. 28 września 1958r, Karol Wojtyłą otrzymał uroczystą sakrę biskupią, za swą dewizę życiową wybrał sobie słowa „Totus Tuus” (Cały Twój). Uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II. Po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej papież Paweł VI mianował biskupa Wojtyłę arcybiskupem i metropolitą Krakowskim. 9 lipca 1967r otrzymuje z rąk papieża Pawła VI kardynalski biret Dyscypliny Sakramentów, oraz Kościołów Wschodnich. Po śmierci Jana Pawła I, Wojtyła udaje się na jego pogrzeb oraz na udział w Konklawe. 16 października 1978 zostaje wybrany papieżem. I tak rozpoczął się nowy pontyfikat papieża Polaka który obrał sobie imię Jana Pawła II Jest pierwszym papieżem Polakiem i pierwszym cudzoziemcem po 455 latach Nie sposób nie wspomnieć o zamachu na jego życie, w dniu 13 maja 1981. Angażuje się w walkę z nędzą, ubóstwem i niesprawiedliwością społeczną oraz w działalności na rzecz światowego pokoju i bezpieczeństwa. Papież - pielgrzym, niosący Słowo Boże i słowa Pokoju do ludów świata. Bullą „Incarnationis misterium” ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000. Wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Zmarł 02 kwietnia 2005 o godzinie 21.37. Po swym odejściu zostawił zupełnie odnowiony Kościół, prowadził do dialogu religijnego i politycznego, co w rezultacie zmieniło zupełnie obraz dzisiejszego świata. 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił Go błogosławionym.

Z okazji uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II – 27 maja 2011 roku w naszej szkole odbył się montaż słowno – muzyczny poświęcony ww. błogosławionemu. Występ ten to próba ujęcia i przedstawienia najważniejszych dla Polski i świata działań Jana Pawła II, które miały miejsce w ciągu całego jego pontyfikatu. Oprócz przybliżenia życiorysu JP II montaż zawierał wiersze Mu poświęcone, chórek szkolny śpiewał pieśni papieski takie jak: „Barka”, „Janie Pawle”, „Zagrajmy, zagrajmy”. „Wadowice” i wiele innych. Do wspomnień o błogosławionym przywołały nas odtwarzane, słowa samego Jana Pawła II, który nas błogosławił i nakłaniał do tego, aby się „nie lękać, wypłynąć na głębię i otworzyć drzwi Chrystusowi”.
W przedstawieniu udział brali uczniowie klasy V i VI przygotowani pod kierunkiem pani Anety Ciapcińskiej i pana Ryszarda Mikołajczyka.

Opracowała: Aneta Ciapcińska


Kliknij na obraz, aby powiększyć