Powrót do
galerii
Spotkanie z cyklu
„Czytamy dzieciom. Baśnie.”
4 października 2011r.
Powrót do strony
głównej


Spotkanie z cyklu „Czytamy dzieciom” odbyło się 04.X.2011 i było drugim w tym roku szkolnym. Gośćmi spotkania były nauczycielki wychowania przedszkolnego Panie Jolanta Perdek i Małgorzata Kowalczyk oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie - przewodnicząca Krystyna Polińska i członkini Bronisława Matusiak. Obecne były również dzieci z klasy „0” i oddziałów przedszkolnych. Głównym celem spotkania było wzbudzanie zainteresowania literaturą dla dzieci i wdrażanie do uważnego słuchania.

Spotkanie otworzyła Izabela Pawlińska witając zaproszonych gości i dzieci: „Witam tych, którzy.. lubią się śmiać, mają 5 lat, mają 4 lata, mają 3 lata, lubią słuchać bajek”. Dzieci, które czuły się powitane machały ręką do prowadzącej. Następnie prowadząca przedstawiła zaproszonych gości – Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie. Przedszkolaki mogły obejrzeć z bliska strój ludowy, który prezentowała Pani Bronisława Matusiak i dowiedzieć się, czym zajmują się panie należące do KGW. Następnie Pani Krystyna Polińska przeczytała dzieciom baśń pt. „Królewna Śnieżka”.
Po wysłuchaniu przedszkolaki odpowiedziały na pytania dotyczące utworu i spróbowały ocenić postaci. W nagrodę za uważne słuchanie, Panie poczęstowały dzieci słodkościami. Na zakończenie maluchy pokolorowały malowanki z bohaterami utworu. Z wykonanych prac została zorganizowana wystawka przy bibliotece szkolnej.

Opracowała: Iza Pawlińska - wychowawca klasy „0”


Kliknij na obraz, aby powiększyć