Powrót do
galerii
Święto Edukacji Narodowej
14 października 2011r.
Powrót do strony
głównej


Dzień rozpoczął się spotkaniem wychowawców ze swoimi wychowankami na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. O godz. 10.30 wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie p. dyr. Renata Pawłat powitała wszystkich zebranych, następnie rozpoczęła się przygotowana przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami - p. A. Rubajczyk i p. A. Ciapcińską uroczysta akademia pt. „Koncert życzeń”. Przygotowujący tę uroczystość stanęli na wysokości zadania, rozśmieszając, bawiąc na wesoło uczestników uroczystości, za co dostali gorące brawa. Pani dyrektor podziękowała SU za przygotowanie uroczystości oraz Gościom za przybycie i uświetnienie uroczystości swą obecnością - p. Janowi Krawczykowi i p. Michałowi Kamoli - strażakom OSP Rzechta i p. Marzenie Kubas - przewodniczącej Rady Rodziców.

Goście wręczyli na ręce p. dyrektor kwiaty dla pracowników szkoły, życząc dużo sukcesów w pracy zawodowej. Ten dzień był bardzo udany.

Opracowała: BS


Kliknij na obraz, aby powiększyć