Powrót do
galerii
Spotkanie z policjantem
31 października 2011r.
Powrót do strony
głównej


Z początkiem każdego roku szkolnego wszystkie przedszkolaki - małe i duże, poznają drogę do przedszkola, znaki drogowe oraz zasady właściwego i bezpiecznego zachowania się w pobliżu ulic. Podczas spacerów, pod opieką nauczycielek, oglądają skrzyżowania, przejścia dla pieszych, poznają niektóre znaki drogowe.
Dopełnieniem tych nauk była wizyta w naszej szkole w dniu 31 października 2011r. pani sierżant Anety Kamińskiej z Powiatowej Komendy Policji w Sieradzu. W spotkaniu tym, oprócz przedszkolaków z I, II i III grupy, wzięli udział uczniowie klasy III.
Spotkanie to było dla dzieci doskonałą okazją do utrwalenia zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię i bezpiecznego poruszania się po drogach. Pani policjant wyjaśniła, dlaczego nie wolno bawić się w pobliżu ulic, przebiegać przez jezdnię w niedozwolonych miejscach; sprawdziła również znajomość numerów alarmowych. Oprócz tego, dzieci dowiedziały się wiele o pracy policjanta.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się własnymi doświadczeniami. Na zakończenie złożyły obietnicę przestrzegania wszystkich zakazów i nakazów bezpiecznej zabawy i zasad ruchu drogowego. Nie mogło oczywiście zabraknąć pamiątkowych zdjęć z panią policjant – do oglądania których zapraszamy.

Opracowała: Małgorzata Kowalczyk


Kliknij na obraz, aby powiększyć