Powrót do
galerii
Święto Szkoły
22 września 2012r.
Powrót do strony
głównej


22 września 2012r. w Szkole Podstawowej w Rzechcie odbyło się Święto Szkoły. Jest ono już tradycją i na stałe wpisane zostało w kalendarz uroczystości szkolnych.
W uroczystości uczestniczyli:

- przedstawiciele Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
- i Byłych Więźniów Politycznych: pan prezes Jan Miłek oraz pan Edmund Goździewicz i pan Stanisław Ignasiak
- żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia na czele z p. porucznikiem Mariuszem Owięckim
- Radny Powiatu Sieradzkiego pan Jan Hankiewicz
- Radny Gminy Sieradz pan Zdzisław Duczmański
- emerytowana p. dyrektor naszej szkoły - p. Marianna Matusiak
- ks. Włodzimierz Konopczyński - proboszcz parafii Strońsko
- ks. Dariusz Rębecki - wikary parafii,
- prezes OSP Rzechta pan Jan Krawczyk i naczelnik OSP pan Michał Kamola
- przedstawiciele OSP w Grabowcu p. Jakub Rakowski, p. Tomasz Marciniak oraz p. Mariusz Mazurkiewicz
- Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie pani Krystyna Polińska z członkiniami,
- przewodnicząca KGW w Podłężycach p. Maria Powałka.
- sołtys wsi Rzechta – pani Anna Krawczyk.
- państwo Janina i Edward Kuldowie – przyjaciele i sponsorzy szkoły
- absolwenci szkoły
- rodzice, uczniowie i pracownicy placówki.

Dzięki takim przedsięwzięciom, my dorośli możemy przekazywać młodzieży i dzieciom wiedzę z ciężkich dla Polaków czasów II wojny światowej. Możemy uczyć szacunku dla ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Chcemy oddać im hołd, wyrazić naszą wdzięczność za wolność, którą możemy się cieszyć.

„Nam nie wolno zapomnieć”.

Święto Szkoły to również dzień, w którym czcimy pamięć naszej wspaniałej Pani dyrektor śp. Romy Klimas. – wybitnego pedagoga, obdarzonego ogromną empatią do drugiego człowieka, zwłaszcza dziecka. Jej postawę trafnie opisują słowa Abrahama Lincolna „ Nikt nie jest tak wielki, jak wtedy, gdy pochyla się, by pomóc dziecku”. To dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu i pracy, nasza Szkoła nosi tak zaszczytne imię i posiada swój sztandar. Zawsze będziemy pamiętać o p. Dyrektor i jej zasługach. „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. W dalszej części uroczystości delegacje rodziców i dzieci udały się na cmentarze w Strońsku, Męce i Sieradzu, by złożyć kwiaty na grobach poległych żołnierzy i p. Romany Klimas. W hołdzie bohaterom walk nad Wartą uczniowie przedstawili program artystyczny, który został przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Skibińskiej i p. Ryszarda Mikołajczyka. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od przewodniczącego Rady Gminy p. Jana Jarząb oraz p. Prezesa ZKRzPiBWP p. Jana Miłka.
         DZIĘKUJEMY.
Jesteśmy dumni, że występy naszych uczniów wywołują wzruszenie i spotykają się z uznaniem widzów. W tym dniu wielką frajdą było poznanie przez dzieci podręcznego sprzętu wojskowego, który udostępniła nam 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia.

Opracowała: Renata Pawłat


Kliknij na obraz, aby powiększyć