Powrót do
galerii
Ślubowanie uczniów klasy I
19 października 2012r.
Powrót do strony
głównej


Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono każdego dnia na spotkanie ze szkołą. A w szczególności czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. Uroczystość pasowania na uczniów klasy I zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu naszych uroczystości szkolnych i w bieżącym roku szkolnym miała miejsce 19 października. Wśród zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców znaleźli się najważniejsi w tym dniu – pierwszoklasiści. To do nich i ich rodziców Pani Dyrektor skierowała najgorętsze słowa powitania. Po kilku tygodniach przygotowań nadszedł czas, by wszyscy uczniowie klasy I w dniu pasowania, biorąc udział w specjalnej uroczystości, wykazali się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale także doskonałą znajomością Ojczyzny i polskich symboli narodowych. Udowodnili, że poznali już prawa i obowiązki ucznia, szkołę i jej otoczenie, jej pracowników, koleżanki i kolegów. Pani Dyrektor gratulowała uczniom wspaniałego występu i stwierdziła, że z powodzeniem zasługują na przyjęcie ich do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 roku w Rzechcie. Po niezwykłej prezentacji pierwszoklasistów uczniowie Ci złożyli ślubowanie i zostali pasowani tradycyjnym ołówkiem Dyrektora Szkoły. Następnie każdy pierwszoklasista złożył pamiątkowy odcisk swojego palca w kronice szkoły. Pani Dyrektor wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, upominki oraz legitymacje szkolne. Uwieńczeniem tego pięknego dnia było pamiątkowe zdjęcie uczniów, rodziców i nauczycieli.
Następnie wszyscy udali się do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy I.

Opracowała:
Bogumiła Nowakowska
- wychowawca klasy I


Kliknij na obraz, aby powiększyć