Powrót do
galerii
Projekt edukacyjny „Rok Bezpieczeństwa”
Spotkanie z ratownikiem medycznym
28 lutego 2013r.
Powrót do strony
głównej


W lutym gościliśmy w naszej szkole pana Marcina Stępnia ratownika medycznego z sieradzkiego szpitala. Na spotkaniu z uczniami klas szkoły podstawowej udzielił instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Omówił jak należy zakładać opatrunki na miejsca zranione, kiedy i w jaki sposób zakładać opaski uciskowe, jak usztywniać złamane kończyny. Opowiedział słuchaczom o zasadach postępowania na miejscu wypadku drogowego, opisując jakie czynności i w jakiej kolejności należy podejmować ratując rannych. Pokazał uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową czyli potocznie mówiąc - masażem serca i sztucznym oddychaniem. Wyjaśnił, dlaczego czynności związane ze sztucznym oddychaniem i masażem serca są tak ważne w pierwszych minutach dla stanu zdrowia poszkodowanego. Powiedział uczniom, jak stwierdzić czy osoba poszkodowana straciła przytomność oraz w oparciu o jakie objawy ustalić, że u osoby poszkodowanej ustały czynności życiowe.
Dzieci bardzo chętnie i aktywnie brały udział w zajęciach wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego, skrzętnie korzystając z jego wskazówek. Zajęcia te uczniowie odbyli w ramach projektu edukacyjnego szkoły „Rok Bezpieczeństwa”.
Warto poznać tajniki dotyczące udzielania pomocy w nagłych wypadkach, ponieważ na miejscu zdarzenia rzadko kiedy pojawia się jako pierwsza fachowa pomoc medyczna, a tzw. złote minuty ratują życie poszkodowanego. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

Samorząd Uczniowski: A. Ciapcińska, A. Rubajczyk


Kliknij na obraz, aby powiększyć