Powrót do
galerii
Otwarcie nowej sali gimnastycznej
7 czerwca 2013r.
Powrót do strony
głównej


Nowa sala gimnastyczna w naszej szkole została uroczyście otwarta 07.06.2013r. Dzieci pod kierunkiem p. Aleksandry Rubajczyk i p. Ryszarda Mikołajczyka przygotowały uroczystość pod hasłem: „Dopóki walczysz, zwyciężasz”. Program artystyczny to olimpiada sportowa, która rozpoczęła się zapaleniem znicza olimpijskiego przez p. dyrektor Renatę Pawłat, następnie niesiona przez sztafetę, w skład której weszli:

- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Gabriela Szewczyk,
- Wójt Gm. Sieradz p. Jarosław Kaźmierczak,
- Radny Gm. Sieradz p. Zdzisław Duczmański,
- Przewodnicząca Rady Rodziców p. Marzena Kubas,
- Sołtys miejscowości Rzechta p. Anna Krawczyk.

Pokaz wielu dyscyplin sportowych połączony z wykonaniem piosenek z własnymi słowami do znanych melodii, a także występ zespołu „Jarzębina” (członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie) zachwycił wszystkich, ponieważ był wyrazem radości jaką przeżywają każdego dnia dzieci i nauczyciele korzystając z tego pięknego obiektu, który dzięki staraniom władz Gminy służy do rozwijania predyspozycji sportowych naszych uczniów.
          Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:

- p. Hieronim Hubar – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
- p. Irena Nowacka – Radna Sejmiku Wojewódzkiego,
- p. Hanna Banach – Dyrektor Kuratorium Oświaty; Delegatura w Sieradzu,
- p. Joanna Hanak – Dyrektor Biura Poselskiego pana posła Cezarego Tomczyka,
- p. Dariusz Olejnik – Starosta Powiatu Sieradzkiego,
- p. Jan Hankiewicz – Przedstawiciel Rady Powiatu,
- p. Jarosław Kaźmierczak – Wójt Gminy Sieradz wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
- p. Jan Jarząb – Przewodniczący Rady Gminy Sieradz wraz z Radnymi,
- p. Henryk Staniucha – Wójt gm. Zduńska Wola,
- Przedstawiciele Organizacji Kombatanckich, z którymi łączą nas szczególne więzi z uwagi na imię, jakie nosi nasza szkoła,
- Przedstawiciele służb mundurowych – wojska i państwowej straży pożarnej,
- p. Wiktor Kowalski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu. - p. Kazimierz Frycie – prezes firmy PROJNAD,
- Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół gminy Sieradz,
- p. Marianna Matusiak - emerytowana dyrektor naszej szkoły ,
- Rada Rodziców na czele z przewodniczącą p. Marzeną Kubas,
- Sołtysi pobliskich miejscowości: Rzechty, Podłężyc i Grabowca,
- Przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych: Ochotniczej Straży Pożarnej i Kół Gospodyń Wiejskich,
- Rodzina p. dyr. Romany Klimas,
- Sponsorzy i przyjaciele szkoły: Janina i Edward Kulda.

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową zmarłej p. dyrektor Romany Klimas, której fundatorami byli Janina i Edward Kuldowie. W odsłonięciu tablicy oprócz zaproszonych Gości i społeczności szkolnej uczestniczyła rodzina Romany Klimas: mąż, synowie, rodzice, bracia z rodzinami.


NON OMNIS MORIAR

Pani dyrektor Romana Klimas pozostawiła po sobie wiele wzruszających wspomnień. Jest w naszych sercach i na zawsze pozostanie jako wspaniały nauczyciel, wychowawca i dyrektor. To dzięki Jej staraniom Szkoła posiada tak zaszczytne Imię i Sztandar. Od momentu objęcia funkcji dyrektora rozpoczęła integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym, efektywnie współpracowała z wieloma organizacjami. Za krzewienie w młodym pokoleniu postaw patriotycznych, uczenie szacunku dla walczących i poległych za wolność ojczyzny, przekazywania idei, że „Nam nie wolno zapomnieć” została odznaczona za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa srebrnym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej, uhonorowana brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Za całokształt pracy pedagogicznej otrzymała nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Romana Klimas była nie tylko dyrektorem. Dla nas była serdeczną przyjaciółką, która potrafiła wysłuchać, doradzić i pomóc. Pełna ciepła i życzliwości. Potrafiła wprowadzić w mury naszej szkoły atmosferę domowego ciepła i wzajemnej życzliwości.
Szkoła była dla Niej drugim domem, a dla dzieci drugą mamą. I była Nią zawsze, każdego dnia.

„Bo to co dajemy innym z siebie, nasze słowa, czyny i gesty czyni nas wielkimi’
I TAKA BYŁA ROMA KLIMAS.


Dziękujemy wszystkim za przybycie na uroczystość otwarcia sali i pomoc w przygotowaniu imprezy. W trakcie trwania uroczystości Goście otrzymali folder Szkoły przygotowany przez zespół ds. promocji szkoły, który zarazem dziękuje przybyłym na imprezę zaproszonym Mediom, dzięki którym wieść o otwarciu sali dotarła do szerszego kręgu odbiorców.

Opracowały:   Renata Pawłat
Beata Skibińska

Kliknij na obraz, aby powiększyć