Powrót do
galerii
Lekcja otwarta dla rodziców
28 października 2013r.
Powrót do strony
głównej


Z racji przebiegu projektu szkolnego „Trzymaj formę” w dniu 28 października 2013r zorganizowałam i prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców klasy czwartej. Celem tego zajęcia było m.in.: tworzenie poczucia emocjonalnych więzi rodzinnych, uświadomienie rodzicom ich roli i ważności w życiu dziecka, kształtowanie umiejętności słuchania dziecka i komunikowania się z nim, wytworzenie miłej atmosfery, zaufania do nauczyciela i szkoły, rozwijanie u uczniów ekspresji ruchowej, wyrażanie wdzięczności i szacunku wobec mam i ojców, dostarczanie wiedzy dotyczącej zagadnień dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia składały się z następujących części: dydaktycznej, dyskusji o zagadnieniach związanych z nauką i wychowaniem dzieci, indywidualnych rozmów z nauczycielem. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości.

Po wesołym początku przeszliśmy do drugiego zadania. Polegało ono na uczestniczeniu rodziców w zajęciach sportowych. Przyjemnie było obserwować uśmiechnięte i zadowolone miny rodziców i ich pociech.
Po wspólnych zajęciach dzieci i rodzice opuściły salę. Rodzice w ożywionej dyskusji, przekazywali swoje przemyślenia i doświadczenia związane z nauką i wychowaniem dzieci. Ja, ze swej strony, podawałam przykłady problemów dydaktyczno-wychowawczych, z którymi nauczyciele mają do czynienia w szkole. Rodzice byli zadowoleni z udziału w takich zajęciach. Stwierdziły, że czas wspólnie spędzony w szkole nie jest stracony, że istnieje potrzeba takich spotkań, w których uczestniczyliby rodzice razem z dziećmi. Jedyną przeszkodą w uczestniczeniu, w opinii części rodziców jest czas prowadzonych zajęć (godziny południowe). W tym czasie niektórzy rodzice zawodowo pracują.
Po mile spędzonym czasie podziękowałam gościom za przybycie i pożegnałam ich. Na podstawie własnych obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów z rodzicami i uczniami, mogę stwierdzić, że prowadzone przeze mnie zajęcie otwarte było udane i potrzebne. Wzbogaciło wszystkich jego uczestników w nowe doświadczenia i przyniosło obustronne korzyści. Dla mnie ważną rzeczą był fakt, iż potrafiłam samodzielnie zaplanować, a następnie wspólnie z uczniami zorganizować spotkanie dla sporej grupy rodziców. Uzyskane efekty:

- promowanie ciekawych form pracy szkoły,
- atmosfera zaufania do nauczyciela i szkoły,
- podniesienie kultury pedagogicznej rodziców,
- doskonalenie relacji interpersonalnych: nauczyciel- uczeń- rodzic,
- nabywanie coraz większego doświadczenia w kontaktach z rodzicami,
- współpraca nauczyciela z uczniami w przygotowaniu zajęcia,
- wzmocnienie rodzinnych więzi emocjonalnych,
- możliwość szerszego zaprezentowania przez uczniów własnych umiejętności.

Opracowała: Aleksandra Rubajczyk

Kliknij na obraz, aby powiększyć