Powrót do
galerii
„Gdy brzegi Warty krwią spłynęły”
Święto Szkoły
27 września 2014r.
Powrót do strony
głównej

Rok 2014 zapisze się w historii naszej Szkoły jako rok dwóch jubileuszy: 10 -lecia nadania szkole zaszczytnego imienia „Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r.” oraz 5 - lecia wręczenia Sztandaru.
Ponadto Szkoła otrzymała Medal 1939 nadawany żołnierzom Września przez Prezydenta RP za udział w wojnie obronnej z inicjatywy sieradzkich Kombatantów.
Społeczność szkolna serdecznie dziękuje za tak szczególne wyróżnienie.
Jubileuszowa uroczystość odbyła się w gronie licznie zaproszonych gości:

- wójta Gminy Sieradz - p. Jarosława Kaźmierczaka;
- DELEGACJĘ MIEJSKO-GMINNEGO KOŁA Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
- Politycznych na czele z prezesem p. Janem Miłkiem;
- przedstawiciela 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia - mjr Wiesława Bednarskiego;
- wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - p. Jana Hankiewicza;
- radnych gminy Sieradz: p. Ewę Marciniak - Kulkę i p. Zdzisława Duczmańskiego;
- przyjaciół i sponsorów Szkoły: p. Janinę i Edwarda Kulda;
- przedstawiciela współpracującej ze Szkołą Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu p. Marka Różańskiego;
- prezesa OSP w Rzechcie - p. Jana Krawczyka z druhami;
- przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich w Rzechcie i w Podłężycach - p. Krystynę Polińską z - członkiniami i p. Mariannę Powałkę;
- sołtysa Rzechty - p. Annę Krawczyk;
- sołtysa Grabowca - p. Stanisława Miśkiewicza;
- rodziców, absolwentów i uczniów SP w Rzechcie oraz wszystkich pracowników szkoły;
- przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych.

Zgodnie z tradycją Szkoły oddano hołd i cześć żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny, którzy spoczywają na cmentarzach w Strońsku i Męce. Wybrane delegacje uczniów i rodziców udały się na groby żołnierzy, składając kwiaty.
Nie zapomniano o śp. Dyrektor Romanie Klimas, dzięki której Szkoła otrzymała tak zaszczytne Imię i Sztandar. To dzięki Jej zaangażowaniu święto naszej Szkoły jest żywą lekcją historii. Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów pod kierunkiem p. Beaty Skibińskiej i p. Ryszarda Mikołajczyka. Absolwent naszej Szkoły p. Marek Różański zadeklamował wiersz K. K. Baczyńskiego „Pokolenie”.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością i zaprosiła na pyszną grochówkę.

A tak o naszej uroczystości pisały media.
Sieradz naszemiasto.pl
Nasze Radio - Rozgłośnia Regionalna

Opracowała: Beata Skibińska

Kliknij na obraz, aby powiększyć