Powrót do
galerii
Ślubowanie Pierwszaków
31 października 2014r.
Powrót do strony
głównej

31 X 2014r. to wyjątkowy dzień dla naszych Pierwszaków. To dzień, w którym zostali włączeni do społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Rzechcie. Jest to ważny moment w życiu każdego dziecka, które z niecierpliwością czeka na spotkanie ze szkołą. Pasowanie na uczniów klasy I jest jednym z ważnych wydarzeń w kalendarzu uroczystości szkolnych. Wśród zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców znaleźli się najważniejsi w tym dniu uczestnicy – Pierwszoklasiści.

Pierwszaki przedstawiły swój program artystyczny. Śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wiersze. Za występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Ich wychowawczyni była z nich bardzo dumna, ale to nie wystarczyło, by zostali pełnoprawnymi uczniami szkoły. Ich starsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego przygotowali chrzest pod kierunkiem p. Aleksandry Rubajczyk i p. Anety Ciapcińskiej. Dzieciaki udowodniły, że poznali już prawa, i obowiązki ucznia, szkołę i jej otoczenie, jej pracowników, koleżanki i kolegów oraz świetnie poradzili sobie z konkurencjami przygotowanymi przez ich starszych kolegów. Po niezwykłej prezentacji pierwszoklasistów uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani Tradycyjnym Ołówkiem Dyrektora Szkoły. Następnie każdy Pierwszoklasista złożył pamiątkowy odcisk swojego palca w kronice szkoły. Pani Dyrektor razem z rodzicami wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, upominki oraz legitymacje szkolne. Uwieńczeniem tego pięknego dnia było wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Następnie wszyscy udali się do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy I.

Opracowała: Joanna Pawłat

Kliknij na obraz, aby powiększyć