Powrót do
galerii
Akademia z okazji Święta Niepodległości
7 listopada 2014r.
Powrót do strony
głównej

Dnia 7 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Rzechcie odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Klasa szósta, do której uczęszczam, przygotowała tę akademię pod kierunkiem wych. p. Alicji Cieślak. W przedstawieniu wzięła udział cała moja klasa. Dominik Góra i Mikołaj Szewczyk byli narratorami, pozostałe osoby recytowały wiersze o tematyce patriotycznej. Zaprosiliśmy do współudziału również klasę trzecią, której uczniowie recytowali dwa wiersze. Do recytacji przygotowali się pod okiem p. Bogumiły Nowakowskiej. Między wiersze i objaśnienia narratorów wplecione były pieśni, które podnosiły patriotyczny nastrój uroczystości. Nasze wystąpienia odbywały się na tle dekoracji: flagi biało-czerwonej ułożonej z papierowych kwiatów, portretu Józefa Piłsudskiego. Nad dekoracją czuwała p. Monika Cieślak. Wszyscy uczniowie mieli przypięte kotyliony wykonane na lekcjach plastyki pod okiem p. Jerzego Sowy. Chociaż mieliśmy ogromną tremę, przedstawienie wypadło pięknie i było żywą lekcją historii. Akademię zakończyło odśpiewanie hymnu narodowego. Po akademii p. dyrektor R. Pawłat wygłosiła okolicznościowe przemówienie i podziękowała organizatorom i uczestnikom za udział w uroczystości.

Tekst napisał Wiktor Balcerzak
pod kierunkiem p. Alicji Cieślak

Kliknij na obraz, aby powiększyć