Powrót do
galerii
Międzynarodowy Dzień Kombatanta
17 kwietnia 2015r.
Powrót do strony
głównej

Żołnierz nie żyje dla siebie,
lecz żyje dla narodu
i idei słów wpisanych w jego sztandar
„Bóg Honor Ojczyzna”

„Aby pamięć o walczących za Polskę nie przepadła!”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kombatanta Szkolne Koło Przyjaciół Kombatantów ze Szkoły Podstawowej w Rzechcie im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939r. złożyło kombatantom wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, odwagę i bohaterstwo. Życzyli wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny.

Drodzy KOMBATANCI! Niech zawsze Wam dopisuje zdrowie, a satysfakcja z dokonań towarzyszy każdego dnia.
Szkołę reprezentowali uczniowie Iga Rakowska i Kacper Kaczmarek oraz opiekunowie Beata Skibińska i Renata Pawłat.

Opracowała: Beata Skibińska

Kliknij na obraz, aby powiększyć