Powrót do
galerii
Święto Niepodległości
10 listopada 2015r.
Powrót do strony
głównej

Akademia z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się 10 listopada 2015r. Pani dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych na sali, a w szczególności kombatantów – p. Edmunda Goździewicza i p. Stanisława Ignasiaka, a następnie wprowadziła w atmosferę tego patriotycznego święta. Potem odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas V i VI przygotowanych przez p. B. Skibińską. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki nawiązujące do lat, kiedy Polska była pod zaborami. Całość była prowadzona przez dwóch narratorów, którzy mieli za zadanie przekazać widzowi fakty historyczne dotyczące drogi Polski do niepodległości. Na zakończenie części artystycznej wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Przepiękną dekorację wykonała p. Iza Pawlińska.
Każdego roku przeżywamy tę uroczystość inaczej i za każdym razem bardzo wyjątkowo.

Opracowała: Beata Skibińska