Powrót do
galerii
Lekcja otwarta w kl. IV z przyrody
15 stycznia 2016r.
Powrót do strony
głównej

Dnia 15.01.2016 r. przeprowadziłam lekcję otwartą w klasie IV z przyrody dla rodziców uczniów i wychowawców. Tematem lekcji było zapoznanie uczniów ze światem istot żywych, z pojęciem – co to znaczy żyć.

Uczniowie podczas lekcji korzystali z różnych źródeł informacji, takich jak atlasy i albumy przyrodnicze, podręcznik „Na tropach przyrody”, płyty CD. Dokonywali obserwacji mikroskopowych gotowych preparatów przedstawiających budowę komórkową organizmów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Byli zainteresowani poruszaną problematyką. Bardzo podobały im oglądane przez mikroskop komórki organizmów, ich różnorodność kształtów.

Opracowała: Anna Staniucha