Wstecz Międzyszkolny Konkurs Historyczny
„Polska Moja Ojczyzna”
10 maja 2016r.
Powrót do strony
głównej

W konkursie historycznym wzięli udział uczniowie ze szkół:

1. Szkoły Podstawowej w Kłocku. Opiekun – Iwona Świniarska - Fieducik
2. Szkoły Podstawowej w Chojnem. Opiekun – Monika Adamiak
3. Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej. Opiekun – Krzysztof Owczarek
4. Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej. Opiekun – Krzysztof Owczarek
5. Szkoły Podstawowej w Rzechcie. Opiekun – Beata Skibińska
Ilość uczestników - 17

I miejsce zajęła - Weronika Szaflik ze Szkoły Podstawowej w Rzechcie
II miejsce zajął - Alan Berliński ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
III miejsce zajął - Kacper Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Gratulacje!

Jury w składzie:
1. Beata Skibińska
2. Iwona Świniarska - Fieducik
3. Monika Adamiak
4. Krzysztof Owczarek

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział.

Opracowała: Beata Skibińska