Wstecz Sprawozdanie z VII edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Wiosna w kolorach tęczy”
maj 2016r.
Powrót do strony
głównej

VII edycja międzyszkolnego konkursu plastycznego „Wiosna w kolorach tęczy” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zakończyła się, jury oceniło wszystkie otrzymane prace.
Na konkurs wpłynęło wiele przepięknych prac plastycznych przedszkolaków ze Szkół Podstawowych w Rzechcie, Zapolicach i Kłocku. Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 lat, obie kategorie wiekowe były oceniane oddzielnie.
Technika prac była dowolna, a oceny prac dokonało jury, które brało pod uwagę: walory artystyczne i estetyczne, ciekawe przedstawienie tematu, prawdopodobieństwo samodzielności wykonania pracy przez dziecko.

Nagrodzone zostały następujące prace:
w kategorii 3-4-latków:
Lena Nogala - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Klocku,
Lena Sroczyńska - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Klocku,
Małgosia Filipczak - Szkoła Podstawowa w Rzechcie,
w kategorii 5-6-latków:
Magdalena Wawrzyniak - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Klocku,
Mateusz Piotrowski- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach,
Oliwia Kałużny - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach,
Weronika Kubas - Szkoła Podstawowa w Rzechcie,
Wyróżnienia otrzymali:
Marcin Sylwestrzak - Szkoła Podstawowa w Rzechcie,
Filip Osiński - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach,
Jaś Wujda - Szkoła Podstawowa w Rzechcie,
Szymon Miłek - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Klocku.

Z nadesłanych prac konkursowych została zorganizowana piękna, kolorowa wystawka w naszej szkole.
Gorąco dziękujemy dzieciom za udział w naszym konkursie, a ich wychowawcom za opiekę artystyczną.
Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu.

Opracowała: Małgorzata Kowalczyk

Kliknij na obraz, aby powiększyć