Powrót do
galerii
Dzień Nauczyciela
14 października 2016r.
Powrót do strony
głównej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował uroczystą akademię. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud i troskę o dobro wychowanków.
Uroczystość przebiegła w miłej, radosnej i humorystycznej atmosferze. Pani dyrektor Renata Pawłat podziękowała Samorządowi Uczniowskiemu za przygotowanie uroczystości a Pracownikom Szkoły za zaangażowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Wszystkim życzyła wiele sił i wytrwałości.
Serdeczne życzenia popłynęły od Gości:
   - p. Sylwii Matusiak - przewodnicząca Rady Rodziców
   - p. Krystyny Polińskiej i p. Bronisławy Matusiak - przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Rzechty
   - p. Stanisława Tkacza - przedstawiciela OSP z Rzechty.
Na koniec uroczystości wszyscy zostali obdarzeni słodkim upominkiem od Samorządu Uczniowskiego.

Opracowała: Beata Skibińska - opiekun SU