Powrót do
galerii
Jasełka
22 grudnia 2016r.
Powrót do strony
głównej

„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski”.


W ten ciepły dzień grudniowy do naszej Szkoły przybyli Goście, aby wspólnie z całą społecznością szkolną przeżywać ten szczególny dzień – dzień dobroci i pojednań, dzień, w którym wszystkie serca się radują w oczekiwaniu Świętej Nocy - Nocy Miłości i Przebaczenia.
Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę:

• Wójt Gminy Sieradz – Jarosław Kaźmierczak;
• Przewodniczący Rady Gminy – Jan Jasek z Radnymi;
• Przedstawiciele 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia: mjr Wiesław Bednarski, starszy szeregowy Robert Ożadowicz;
• Przedstawiciele środowisk kombatanckich: Jan Miłek, Edmund Goździewicz, Stanisław Ignasiak;
• Dyrektorzy szkół: Wanda Bartosińska, Anna Gołębiowska;
• Księża: proboszcz parafii Strońsko – Tadeusz Gielec i wikariusz parafii Męka – Sławomir Wysocki;
• Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich: Rzechta – Krystyna Polińska, Podłężyce – Marianna Powałka, Stawiszcze – Halina Kluska wraz    z Członkiniami;
• Przedstawiciele OSP z Rzechty: prezes – Jan Krawczyk; naczelnik – Karol Kamola;
• Przedstawiciel OSP z Grabowca – prezes Jakub Rakowski;
• Sponsorzy szkoły – Janina i Edward Kuldowie;
• Rodzice i reprezentująca Radę Rodziców – Sylwia Matusiak;
• Sołtysi: z Rzechty – Anna Krawczyk, z Podłężyc – Andrzej Cichowicz;
• Przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej – Monika Pustelnik;
• Nauczyciele, pracownicy szkoły, emeryci, uczniowie i absolwenci.

Pani dyrektor powitała wszystkich przybyłych Gości i zaprosiła do obejrzenia jasełek pt. „Historia stara jak świat”. Na zakończenie dzieci życzyły wszystkim obecnym błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku i zaprosiły do wspólnego kolędowania. Program artystyczny , przy dźwiękach lutni, dzwonków, keyboardu i gitary, bardzo podobał się widzom. Dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności aktorskie, wokalne i muzyczne, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami, słodyczami i owocami od naszych przemiłych gości.
Reżyseria i scenografia widowiska – mgr Beata Skibińska i mgr Jerzy Sowa.

Opracowała: Beata Skibińska