Powrót do
galerii
Akademia z okazji Dni Ochrony Przyrody
8 czerwca 2017r.
Powrót do strony
głównej

Dnia 8 czerwca 2017 roku odbyła się akademia z okazji Dni Ochrony Przyrody. Na początku akademii uczennice klasy VI – W. Szaflik, I. Floriańczyk i I. Rakowska - przedstawiły kilka faktów nt. ochrony przyrody. Przypomniały formy ochrony przyrody i podały przykłady tych form, wygłosiły wiersze o naszej planecie i konieczności jej ochrony. Następnie uczniowie klasy V zaśpiewali piosenkę pt. „Planeta Ziemia”. Później krótkie informacje o parkach krajobrazowych z naszego regionu zostały przedstawione przez przedstawicieli Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Po wysłuchaniu informacji o parkach uczniowie przystąpili do wykonania wyznaczonego zadania. Każda klasa miała napisać notatkę i wykonać rysunek nt. wylosowanego parku narodowego (symbol, obszar, rok powstania, chronione rośliny i zwierzęta), a następnie zaprezentować swoją pracę.

Kolejnym punktem programu było zaśpiewanie piosenek „W kołysce Ziemi zasypiamy” i „Każdy kwiat, to mały świat”. Po nich nastąpiło wręczenie nagród najlepszym uczestnikom konkursów przyrodniczych: „Polska i Ochrona przyrody” , „Na tropach przyrody” i konkursu plastycznego „Rośliny chronione”.
Wyniki konkursu przyrodniczego: „Polska i ochrona przyrody” dla klasy VI:
I miejsce - W. Szaflik, II miejsce – I. Floriańczyk
Wyniki konkursu przyrodniczego „Na tropach przyrody” dla klas IV – V:
I miejsce - N. Szymczak
Wyniki konkursu plastycznego „Rośliny chronione” dla klas II – VI:
I miejsca: M. Tkacz, W. Krajewska
W konkursie „ Parki narodowe” komisja konkursowa - jako najciekawsze i najładniejsze - wybrała pracę klasy II w kategorii klas II – III i pracę klasy IV w kategorii klas IV – VI.

Opracowała: A.S.