Powrót do
galerii
Wycieczka do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
17 listopada 2017r.
Powrót do strony
głównej

Dnia 17 listopada 2017 roku odbyła się wycieczka do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu dla uczniów klasy V i VII.

Celem wycieczki było:
- zapoznanie uczniów z rodzajami czasopism, z ich formą i układem treści
- kształcenie nawyku czytania czasopism
- kształcenie umiejętności wyszukiwania w czasopismach informacji na zadany temat

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Po zajęciach nt. czasopism, uczniowie obejrzeli wystawę miniatur znajdującą się w czytelni.

Opracowała: Anna Staniucha