Powrót do
galerii
Pozalekcyjne zajęcia plastyczne - "Mały artysta".
marzec 2018r.
Powrót do strony
głównej

Zajęcia prowadzone są przez nauczycielki - Izę Pawlińską i Magdę Więzowską.
Odbywają się raz w tygodniu i trwają około jednej godziny zegarowej. Celem głównym tych zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych poprzez różnorodne działania plastyczne. Prace prezentowane są na wystawce na korytarzu szkolnym. Na zajęcia uczęszczają chętne dzieci z oddziału przedszkolnego (sześciolatki) i uczniowie z klasy pierwszej. Przedstawiamy zdjęcia z naszych zajęć.

Opracowała: Iza Pawlińska