Wstecz Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca 2018r.
Powrót do strony
głównej

Tradycją w naszej szkole stały się obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Dwudziestego pierwszego marca 2018 r. uroczystość rozpoczęliśmy od pochodu ze słomianą kukłą – Marzanną, symbolizującą zimę. Każda klasa wykonała konkursową Marzannę, za co była nagrodzona piłką dla całej klasy. Uczniowie wszystkich klas, podzieleni na zespoły w kolorach: żółtym, czerwonym, różowym, białym, niebieskim, zielonym uczestniczyli w wielu konkurencjach i zabawach sprawnościowych. W atmosferze dobrej zabawy dzieci uczyły się współdziałania. W przerwach między poszczególnymi konkurencjami mogliśmy podziwiać występy utalentowanych uczniów naszej szkoły. Zachwyciły nas zarówno umiejętności taneczne, jak i wokalne, zręcznościowe oraz wiedza zaprezentowana przez dzieci. Kulminacyjnym punktem pochodu było „wypędzenie zimy” poprzez jej spalenie. Towarzyszyły temu okrzyki oraz śpiew dzieci. Po pożegnaniu zimy, w dobrych nastrojach wróciliśmy do szkoły. Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole upłynął w wyśmienitych nastrojach. Impreza stała się wspaniałą okazją dla kultywowania tradycji szkolnych oraz integrowania się zespołów klasowych. Uroczystość przygotowały i nad przebiegiem całości czuwał Samorząd Uczniowski.

Opracowała: Aleksandra Rubajczyk