Wstecz Innowacja pedagogiczna
„Przedszkolne laboratorium czyli eksperymenty i zabawy badawcze”
Powrót do strony
głównej

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej odbywały się w grupie przedszkolnej 3-4latków. Prowadzone były przez dwie nauczycielki : panią Izabelę Pawlińską i panią Annę Nowakowską.
Celem tych zajęć było rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
W pierwszym półroczu przeprowadzone zostały następujące zajęcia, podczas których dzieci brały czynny udział w eksperymentach:
- erupcja wulkanu ( 2 zajęcia),
- sensoryka dla smyka,
- eektryzujące doświadczenie z balonami,
- kapusta w roli detektywa,
- mieszanie kolorów czyli co można wyczarować z mleka i barwników.
W grudniu gościliśmy rodziców, którzy brali udział we wspólnym eksperymentowaniu z dziećmi. Przeprowadziliśmy 2 doświadczenia - pierwsze z balonami, które nadmuchują się same i drugie - chemiczne jojo.

Opracowała: Izabela Pawlińska