Powrót do
galerii
Dzień Ochrony Przyrody
7 czerwca 2019r.
Powrót do strony
głównej

7 czerwca 2019 r. uczniowie klasy I, II i VII uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych z okazji Dnia Ochrony Przyrody w ramach projektu "Młodzi Ekolodzy", którego koordynatorem jest p. Anna Nowakowska. Uczniowie podczas pogadanki dowiedzieli się, jakie elementy budują przyrodę, uświadomili sobie, że człowiek wpływa na przyrodę, często negatywnie, poznali gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem, zapoznali się z globalnymi problemami ekologicznymi na Ziemi oraz starali się wspólnie stworzyć rady, jak żyć, by nasza planeta pozostała piękna i "zdrowa". Dzieci miały możliwość segregować odpady do specjalnych koszy, które ustawione są na naszym korytarzu szkolnym. Na zakończenie zajęć drugoklasiści przygotowani przez p. Elizę Mielczarek i p. Magdę Więzowską zaprezentowali wierszyki i piosenkę ekologiczną. Mamy nadzieję, że każdy z nich będzie starał się zachowywać proekologicznie każdego dnia. Na zajęciach popołudniowych również przedszkolacy z grupy 3-4-latków włączyli się do obchodów Dnia Ochrony Przyrody. Zatańczyli taniec do piosenki "Dżungla", nawołując do ochrony każdego krajobrazu, ponieważ "przyroda jest piękna, proszę pani!"

Opracowała: p. A. Nowakowska

Dzień Ochrony Przyrody
Więcej zdjęć