Wstecz Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej
pt. „Obserwuję i wnioskuję – eksperymenty wykonuję”
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020
Powrót do strony
głównej

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 9 zaplanowanych zajęć prowadzonych metodą naukową. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, są aktywni i zadowoleni. Na zajęciach przeprowadzamy różnorodne eksperymenty biologiczne, chemiczne, fizyczne: na przykład produkujemy dwutlenek węgla, bawimy się kolorami, badamy opór powietrza, wpływ różnych powierzchni na tarcie, czarujemy z wykorzystaniem jodyny i witaminy C. Uczniowie uczą się organizacji pracy, utrzymania porządku na stanowisku, odpowiedzialności za uzyskany efekt doświadczenia, a także doskonalą umiejętność współpracy w grupie oraz cierpliwość. Podczas wykonywania eksperymentu przechodzimy przez takie etapy jak przygotowanie stanowiska pracy, potrzebnych materiałów, podanie sposobu wykonania eksperymentu. Szczególny nacisk kładziemy na obserwowanie zachodzących zjawisk, opisywanie obserwacji, a następnie uczniowie próbują wyciągnąć właściwy wniosek. Zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej oraz na podwórzu szkolnym.

Nauczyciele prowadzący:
p. A. Nowakowska
p. B. Nowakowska

Sprawozdanie
Więcej zdjęć