Wstecz Wycieczka rowerowa z okazji Dnia Chłopca
7 października 2022r.
Powrót do strony
głównej

Z okazji Dnia Chłopca uczniowie klasy VI wybrali się na wycieczkę rowerową. Cele i założenia programowe wycieczki to: integracja zespołu klasowego, poznanie walorów krajoznawczych naszego regionu, utrwalenie przepisów ruchu drogowego, rozwijanie umiejętności właściwego zachowania w miejscu publicznym i upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
Opiekunami wycieczki były: p. B. Skibińska i p. A. Baraniecka.
Był to dzień pełen wrażeń.

Wycieczka rowerowa
Więcej zdjęć