Wstecz Sprawozdanie z konkursu plastycznego
„Moja ulubiona książka”
listopad 2022r.
Powrót do strony
głównej

W konkursie „Moja ulubiona książka” uczestniczyli chętni uczniowie z klas I - III. Tematem pracy plastycznej byli bohaterowie książki lub też przedstawienie jakiegoś zdarzenia opisywanego w książce. Konkurs odbył się w listopadzie 2022 roku.
Autorami najciekawszych prac byli:
Filipiak Staś, Staniucha Karolina, Lewandowska Maria.
Celem konkursu było:
- popularyzacja książek
- inspirowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
- zwrócenie uwagi na rolę książki w życiu dziecka.

Opracowała:  p. Anna Staniucha

Konkurs
Więcej zdjęć