Wstecz Spotkanie z przedstawicielami Związku Niewidomych.
2 grudnia 2022r.
Powrót do strony
głównej

Dnia 2 grudnia 2022r. na lekcji wychowawczej w klasie VI odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Niewidomych Koła Terenowego w Sieradzu. Gośćmi były Panie: Alicja Nyziak – prezes Polskiego Związku Koło Terenowe w Sieradzu oraz Elżbieta Wróbel – Raźna i Anna Baraniecka. Uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące oraz jakiego wsparcia potrzebują.
W ramach akcji Samorządu Uczniowskiego „Grudzień miesiącem wolontariatu” uczniowie przygotowali paczki na święta dla dzieci niewidomych z naszego regionu.

Pomóżmy przekazując 1,5% Organizacji Pożytku Publicznego – Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sieradzu.
KRS 0000087884 z dopiskiem Koło Sieradz

Opracowała:  p. Beata Skibińska

Spotkanie_PZN
Więcej zdjęć