Wstecz „Zielone Serce Szkoły”
Powrót do strony
głównej

We wrześniu 2020 roku zostały ogłoszone wyniki konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie ekopracowni pod nazwą zadania „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 roku w Rzechcie”. Koszt całkowity zadania wynosił 55 587, 37zł, z czego kwota dotacji wynosiła 49 991,00zł. Do 30 kwietnia 2021 roku osiągnięto efekt rzeczowy polegający na renowacji parkietu, malowaniu ścian, uzupełniania ubytków w tynku, poprawie oświetlenia, założenia odbojnic, tablic. Zakupiono stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło dla nauczyciela oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej z przyrody i biologii oraz służące rozwijaniu wiedzy i umiejętności uczniów. Są to między innymi modele, gry edukacyjne, pozycje albumowe, mikroskopy, szkielet, zestawy doświadczalne, walizki ekobadacza, rośliny doniczkowe, plansze, monitor interaktywny, laptop, tablica moderacyjna, plansze. W nowo utworzonej pracowni o nazwie „Zielone Serce Szkoły” są realizowane zajęcia z przyrody, biologii, chemii, geografii, koła rozwijające zainteresowania uczniów czy zajęcia świetlicowe, a także różnorodne akcje zawarte w harmonogramie dołączonym do wniosku konkursowego. Ponadto dzięki zgromadzonym pomocom naukowym możliwe jest zorganizowanie atrakcyjnych zajęć terenowych.

Koordynator projektu:
 p. Anna Nowakowska-Stupska

Ekopracownia
Więcej zdjęć