Wstecz Wycieczka klas I – III do Łodzi.
18 maja 2023r.
Powrót do strony
głównej

18 maja 2023 roku uczniowie klas I-III pojechali na wycieczkę do stolicy województwa łódzkiego – Łodzi. Głównym celem wycieczki było poznanie ciekawych turystycznie miejsc takich jak Centrum Nauki i Techniki, Palmiarnia Ogrodu Botanicznego, Księży Młyn, Park Źródliska. Uczniowie obserwowali florę i faunę Parku Źródliska, zapoznali się z aspektami historycznymi dotyczącymi rozwoju przemysłu, życia mieszkańców – robotników oraz z architekturą specyficzną dla dzielnicy Księży Młyn. Podczas spaceru dzieci miały możliwość zobaczyć budynek Muzeum Kinematografii, skwer im. Leona Niemczyka oraz pomnik Kota Filemona i Bonifacego. W Palmiarni zobaczyły rośliny charakterystyczne dla różnych stref klimatycznych naszej planety na przykład bananowce, storczyki, sukulenty. W Centrum Nauki i Techniki zdobyły dużą dawkę wiedzy wnikliwe obserwując wystawy: Skąd się bierze prąd, Mikro Makro Świat, Rozwój wiedzy i cywilizacji, Tajemnice Pyłków. Opiekunowie: p. Sylwia Lesiecka, p. Bogumiła Nowakowska, p. Eliza Mielczarek, p. Anna Nowakowska-Stupska.

Opracowała:  p. Bogumiła Nowakowska

wycieczka
Więcej zdjęć