Wstecz Przedszkolny konkurs plastyczny
pt. „Polskie symbole narodowe”.
listopad 2023r.
Powrót do strony
głównej

Przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Polskie symbole narodowe”.
Celem konkursu było promowanie postaw patriotycznych u dzieci, kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych.
Do organizatorów konkursu wpłynęło 18 prac wykonanych dowolną techniką o tematyce związanej z symbolami narodowymi. Jury w składzie - pani Izabela Pawlińska, pani Wioleta Przybylak i pani Patrycja Olbińska wyłoniło laureatów. Jury brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysłowość i estetykę:
-1 miejsce Gabriela Lesiecka i Lena Bystra,
-2 miejsce Antonina Janczewska i Klaudia Meyer,
-3 miejsce Natalia Zakrzewska i Hanna kubas.
Jury postanowiło również przyznać wyróżnienia. Otrzymali je:
- Szymon Gołąb,
- Piotr Owczarek,
- Zofia Kardecka,
- Antonina Wawrzyniak,
- Zofia Modranka.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki za udział w konkursie.
Prace konkursowe zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły.

Opracowała:  p. Izabela Pawlińska

Konkurs
Więcej zdjęć