Wstecz Sprawozdanie ze szkolnego konkursu pt.
„Bohaterowie Walk Nad Wartą Września 1939 roku”.
listopad 2023r.
Powrót do strony
głównej

Celem konkursu było promowanie postaw patriotycznych u uczniów, kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej i lokalnej oraz rozwijanie zainteresowań pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego.
Do organizatorów konkursu wpłynęło 14 prac wykonanych dowolną techniką o tematyce związanej z tematem konkursu (7 prac z klas 1-3 oraz 7 prac z klas 4-7). Jury brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysłowość i estetykę.
Jury w składzie - pani Aneta Ciapcińska, pani Wioleta Przybylak, pani Beata Skibińska i pani Alicja Cieślak wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-7.

Klasy 1-3
-1 miejsce Nadia Woźniak
-2 miejsce Wiktoria Szafarz i Agata Przybylak
-3 miejsce Hanna Lechowska
Wyróżnienie:
- Fabian Owczarek

Klasy 4-7
-1 miejsce Nadia Kaczmarek i Alan Śledziński
-2 miejsce Alan Kubas
-3 miejsce Nikola Hryniuk
Wyróżnienie:
- Patrycja Filipiak i Maja Mikołajczyk


Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki za udział w konkursie.
Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie z okazji Święta Szkoły 2024 roku.

Opracowała:  p. Wioleta Przybylak

Sprawozdanie
Więcej zdjęć