Wstecz Sprawozdanie ze szkolnego konkursu plastycznego
pt. „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”
Powrót do strony
głównej

Celem konkursu było kultywowanie wśród dzieci tradycji świątecznych, pobudzanie kreatywności w tworzeniu pracy, rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnych materiałów oraz wzbudzenie emocji, radości w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
Do organizatorów konkursu wpłynęło 19 prac wykonanych dowolną techniką o tematyce związanej z tematem konkursu. Jury brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysłowość i estetykę.
Jury w składzie – p. Patrycja Olbińska, pani Wioleta Przybylak, pani Izabela Pawlińska wyłoniło laureatów.
I miejsce
– Natalia Zakrzewska, Zuzanna Czyżak
II miejsce
– Nikola Robakowska, Igor Pietrasik
III miejsce
– Antonina Janczewska, Zofia Kardecka

Wyróżnienia:
1.
Piotr Marciniak
2.
Maksymilian Wilk
3.
Kacper Wilk
4.
Klaudia Meyer
5.
Jan Śledziński
6.
Hanna Świniarska
7.
Szymon Gołąb
8.
Lena Bystra
9.
Antonina Wawrzyniak
10.
Krystyna Owczarek
11.
Piotr Owczarek
12.
Adam Lewandowski
13.
Lena Drzazga
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki za udział w konkursie.
Prace konkursowe były sprzedawane na Jasełkach, a pieniądze zostały przeznaczone na Radę Rodziców.

ozdoba świąteczna
Więcej zdjęć