Wstecz Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
„Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”
6-22.12.2023r.
Powrót do strony
głównej

Projekt edukacyjny „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” był realizowany w klasach I – IV od 6 grudnia do 22 grudnia 2023 roku.
Głównym celem projektu było:
- ukazanie dzieciom piękna Świąt Bożego Narodzenia
- przybliżenie tradycji i zwyczajów świątecznych
- integracja rówieśników

Święta Bożego Narodzenia i związane z nimi obyczaje są źródłem radości, wzruszeń i niezwykłych przeżyć. W ramach realizacji projektu dzieci podejmowały różnorodne zadania:
- aktywnie uczestniczyły w spotkaniach poświęconych tradycjom Świąt Bożego Narodzenia w Polsce jak również w wybranych krajach europejskich
- wymieniały się informacjami, spostrzeżeniami na temat zwyczajów i tradycji obchodzonych w ich domach dawniej i dziś
- wykonywały choinkowe ozdoby i dekorowały sale lekcyjne
- pisały list do Mikołaja oraz redagowały świąteczne życzenia
- powitały przybyłego Mikołaja wierszem i piosenką
- wzięły udział w klasowych mikołajkach
- rozwiązywały rebusy, krzyżówki, quizy
- przygotowały występ artystyczny dla grupy przedszkolnej
- piekły i dekorowały pierniczki,
- brały udział w akcjach charytatywnych organizowanych w naszej szkole
- wspólnie śpiewały kolędy i pastorałki
- obejrzały szkolne przedstawienie bożonarodzeniowe „Jasełka”
- uczestniczyły w klasowych spotkaniach wigilijnych
- wzięły udział w świątecznych grach i zabawach ze współzawodnictwem

Każdy dzień przybliżał nas do Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie spędzone chwile podczas realizacji zadań projektu nie tylko utrwaliły znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, ale przede wszystkim wzmocniły bliskie i serdeczne relacje.

Koordynatorzy projektu:
  B. Nowakowska,
E. Mielczarek,
S. Lesiecka,
A. Nowakowska - Stupska

Tradycje Świąt
Więcej zdjęć