Wstecz Konkurs „Turniej wiedzy o Polsce”.
15.04.2024r.
Powrót do strony
głównej

Celem konkursu było promowanie postaw patriotycznych u uczniów, kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej . W rozwiązywaniu pisemnych pytań konkursowych wzięło udział 19 chętnych uczniów z klas II-VII.
Klasy 2-3
1. Dawid Nogala
2. Zofia Kluska
3. Maja Świniarska
Klasy 4-5
1. Adam Przybylak
2. Wojciech Świniarski
Klasy 6-7
1. Szymon Frątczak
2. Wiktor Siwy
3. Jan Wujda
Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a wymienieni powyżej nagrody.

Opracowała:  p. Sylwia Lesiecka