Powrót do strony
głównej galerii

Święto Szkoły Podstawowej w Rzechcie
im. „Bohaterów Walk nad Wartą września 1939r”
w dniu 28.09.2007r

Uroczystość szkolna została rozpoczęta mszą świętą. Po mszy dyrektor szkoły p. Romana Klimas powitała wszystkich zaproszonych gości:

– kombatantów: płk w st. spocz. Tadeusza Trzcińskiego, por. w st. spocz. Stanisława Ignasiaka, por. w st. spocz. Stanisława Kałuziaka;
– Wójta Gminy Sieradz p. Jarosława Kaźmierczaka;
– pracownika gm. Sieradz p. Włodzimierza Miłka;
– Przewodniczącego Rady Gminy p. Ryszarda Pawlika;
– mjr Wiesława Bednarskiego przedstawiciela 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia;
– Proboszcza parafii Strońsko ks. Ryszarda Płacka;
– Sołtysa wsi Rzechta Zdzisława Duczmańskiego;
– Prezesa OSP p. Stanisława Tkacza z druhami;
– Przedstawicieli KGW wsi Rzechta;
– Radę Rodziców z p. Katarzyną Górecką – przewodniczącą na czele;
– rodziców;
– Radę Pedagogiczną i pracowników szkoły;
– uczniów.

Następnie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową i odśpiewanie hymnu państwowego. Uczniowie szkoły wystąpili z programem artystycznym poświęconym żołnierzom września 1939, którzy oddali życie, bo umiłowali Ojczyznę i wolność.
Oddaliśmy im szacunek i z powagą pochyliliśmy głowy.
Dużym wyróżnieniem dla Szkoły było otrzymanie od Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu medalu przyznawanego przez Prezydenta R.P Żołnierzom za udział w wojnie obronnej. Kombatanci opowiadali o swoich przeżyciach wojennych, odwadze żołnierzy i miłości do ojczyzny. Byli bardzo wzruszeni. Wielką atrakcją dla uczniów było spotkanie z żołnierzami, którzy odbywali służbę misyjną w  Iraku. Sierżant Piotr Sirecki opowiadał o panujących tam warunkach, o sposobie życia Irakijczyków, ich walce z terroryzmem. Uczniowie obejrzeli sprzęt wojskowy, rozmawiali z żołnierzami, zdobywali wiadomości o służbie żołnierskiej. Ta prelekcja była bardzo ciekawa i pouczająca. Major Wiesław Bednarski zaprosił uczniów kl. IV-VI na dzień otwarty do Jednostki Wojskowej w Sieradzu w dniu 05.10.2007r.
A później była grochówka i przepyszne ciasta. I tak zakończył się ten wspaniały dzień.
Wszystkim gościom bardzo dziękujemy za uczestnictwo w tak ważnym dla Szkoły Święcie.
Kliknij na obraz, aby powiększyć