Wstecz 4 rocznica nadania szkole imienia
„Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939r”

- 27.09.2008r
Powrót do strony
głównej

Na uroczystość z okazji Święta Szkoły przybyli przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych p. Tadeusz Trzciński i p. Edmund Goździkiewicz; wójt gminy Sieradz p. Jarosław Kaźmierczak i v-ce wójt p. Jan Szymala; radni p. Ryszard Pawlik i Krzysztof Makowski; proboszcz parafii Strońsko ks. kanonik Ryszard Płacek; kpt. Andrzej Bubek z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia; przedstawiciele organizacji lokalnych, rodzice, mieszkańcy i uczniowie. W hołdzie bohaterom walk nad Wartą uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez panią Alicję Cieślak i pana Ryszarda Mikołajczyka. Złożono kwiaty przed tablicą pamiątkową, delegacje uczniów złożyły kwiaty na grobach nieznanego żołnierza na cmentarzu w Męce i Strońsku. Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie pamiątkowej płaskorzeźby. Po oficjalnych uroczystościach uczniowie obejrzeli wystawę przygotowaną przez żołnierzy z sieradzkiej jednostki wojskowej, za którą serdecznie dziękujemy.
Ten dzień był bardzo udany i pełen wrażeń.

BS

Kliknij na obraz, aby powiększyć