Wstecz Program „Krzesiwo”
- 21.10 i 04.11.2008r 
Powrót do strony
głównej

W dniach 21.10 i 4.11.2008 w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach programu „Krzesiwo”. Zajęcia te realizowane są przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu przy współudziale środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tego programu jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej poprzez udostępnienie młodemu odbiorcy autentycznych treści kulturowych.
W ramach tego programu dzieciom przybliżane są elementy tradycyjnej kultury ludowej takie jak: gwara, zwyczaje, obrzędy, muzyka, tańce i pieśni oraz rękodzieło. Ponadto ważnym elementem tego programu jest to, że instruktorem jest autentyczny artysta ludowy, który przekazuje swoją wiedzę i umiejętności w sposób bezpośredni młodemu odbiorcy.
Dnia 21.10 w Szkole Podstawowej w Rzechcie w zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas „O” do „VI”. Uczniowie szkoły uczestniczyli w takich zajęciach jak:

W dniu 4.11.2008 w ramach programu „Krzesiwo” z cyklu „Bliżej folkloru” uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniu z artystami ludowymi, na którym poznali stare pieśni, stroje i tańce ludowe. Artystami, którzy pomogli przybliżyć te elementy kultury ludowej byli:

Zajęcia te poszerzyły wiedzę, ale również pomogły i przybliżyły wiele elementów kultury i sztuki ludowej regionu sieradzkiego. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i uczestniczyli w nich z wielkim zainteresowaniem.

Opracowała: Anna Muszyńska

Kliknij na obraz, aby powiększyć