Powrót do strony
głównej galerii

Dzień Edukacji Narodowej
- 14 października 2009r

Powrót do strony
głównej

        Dnia 14 października 2009 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
P. dyrektor Romana Klimas złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Powitała serdecznie wszystkich zebranych, a w szczególności byłą dyrektor tej placówki p.  Mariannę Matusiak. Bardzo ważnym wydarzeniem było pożegnanie pani Jolanty Kluski, która w tym roku pożegnała się z naszą szkołą, ponieważ zakończyła swą pracę zawodową. Uczniowie podziękowali pani Joli za trud jaki włożyła w nauczanie i wychowywanie uczniów. Następnie przewodnicząca Rady Rodziców i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie złożyły na ręce p. dyrektor kwiaty, które były wyrazem podziękowania dla nauczycieli za trud jaki wkładają w swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą.
Potem rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotował Samorząd Uczniowski i uczniowie należący do Szkolnego Teatrzyku „Promyczek” pod kierunkiem Beaty Skibińskiej. Po zakończeniu części artystycznej członkowie rady SU złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły i wręczyli na ręce p. dyrektor symbolicznego kwiatka w podziękowaniu za trud i serce jakie wkładają w naukę wszystkich uczniów naszej szkoły.
Tym oto akcentem zakończył się miły dla wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów dzień.
Samorząd Uczniowski składa podziękowanie p. Barbarze Śpiewak za pomysł i pomoc w dekoracji

Opracowała: Karolina Kamola
uczennica kl. VI
pod kierunkiem B.S.


Kliknij na obraz, aby powiększyć