Powrót do strony
głównej galerii
5 rocznica śmierci Papieża
- 29 marca 2010r
Powrót do strony
głównej

        Dnia 29 marca 2010 roku w naszej szkole odbyła się szczególna uroczystość „5 rocznica śmierci Papieża – Jana Pawła II”, która rozpoczęła się o godzinie 10:30 mszą świętą w kaplicy, którą odprawił ks. wikariusz Krzysztof Petruk. W trakcie mszy została przedstawiona cześć artystyczna z udziałem uczniów klas IV-VI pod kierunkiem p. Ryszarda Mikołajczyka. Na zakończenie p. dyr Romana Klimas złożyła życzenia wielkanocne wszystkim gościom. Była to wyjątkowa uroczystość, ponieważ uczciliśmy pamięć Wielkiego Polaka - Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Sieradz - p. Jarosław Kaźmierczak, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – p. Alicja Rusin, ks. proboszcz parafii Strońsko – Ryszard Płacek, przewodniczący Rady Gminy – p. Ryszard Pawlik, Skarbnik Gminy Sieradz – p. Krystyna Kania, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechcie – p. Stanisław Tkacz i p. Jan Krawczyk, sołtysi p. Zdzisław Duczmański, Stanisław Miśkiewicz, A. Cichowicz, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzechty na czele z przewodniczącą p. Krystyną Polińską.

Opracowała: Dorota Morchel

Kliknij na obraz, aby powiększyć