BIBLIOTEKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZECHCIE
Powrót do strony
głównej

Godziny pracy biblioteki szkolnej - od 5.IX.2023r.

Poniedziałek Wtorek
Czwartek Piątek
8.45 - 11.45
13.30-14.25
8.00 – 9.50
10.35 – 10.45
13.30 - 13.35
8.00 – 9.00
8.45 – 11.45
13.30 - 13.35

Tydzień Bibliotek w dniach 8 -15 maja 2021r.
Hasłem Tygodnia Bibliotek w 2021 jest „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Dni bibliotek są organizowane od 2004 roku przez tysiące polskich bibliotek.
Z tej okazji organizowane są konkursy przez biblioteki pedagogiczne i publiczne dla dzieci i młodzieży.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa zaprasza do bezpłatnego korzystania z książek.


Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także byłym absolwentom. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
W ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” zakupiono następujące książki:
W 2015 roku w ramach „Zadań realizowanych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” powiększono księgozbiór biblioteczny m.in. lektury szkolne, literaturę dla dzieci, encyklopedie itp. na kwotę 1625,00.

     Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:

Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. Ale w uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń. Przeczytane książki (szczególnie lektury szkolne) powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej (zniszczonej).
Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką szkolną.
Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki i najlepszym czytelnikom biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. więcej ...

Dnia 05.02.2021 odbyło się pasowanie uczniów klasy II na czytelników szkolnej biblioteki.   więcej ...

  PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW NA
CZYTELNIKÓW SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
rok 2014
 
Kliknij na obraz, aby powiększyć
  PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW NA
CZYTELNIKÓW SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
22 MARCA 2013
 

Dnia 22.03.2013 r. odbyło się Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników szkolnej biblioteki. Spotkanie odbyło się na świetlicy szkolnej.
Aktorami występującymi podczas tej uroczystości byli uczniowie klasy V, a słuchaczami uczniowie klasy I i II, klasy 0 oraz grupa przedszkolna.
„Postacie z bajek” opowiedziały krótko o sobie, a „Książki” o czytaniu, zwracając uwagę na poszanowanie książek. Pierwszoklasista K. Nowakowski przeczytał prośby książek do czytelników. Po czym wszyscy uczniowie klasy pierwszej złożyli przyrzeczenie i podpisali się pod tekstem przyrzeczenia. W celu upamiętnienia pierwszoklasistom tej uroczystości otrzymali oni dyplomy przyjęcia w poczet czytelników szkolnej biblioteki, dzienniczki lektury ( jako znak rozpoczęcia konkursu czytelniczego „Moje lekturki”) i kredki ołówkowe do kolorowania rysunków w dzienniczku.
Później nastąpiła recytacja wierszy – uczniowie klasy V deklamowali wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, a trzej uczniowie klasy I – wiersz „Czemu książka stoi niema”. Na pożegnanie wszyscy siadają w kręgu i uczą się śpiewać piosenkę pt. „W książeczce płynie rzeczka”.

Opracowała: mgr Anna Staniucha


  PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW NA
CZYTELNIKÓW SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
MARZEC 2012
 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Powitanie wszystkich zebranych, a szczególnie uczniów klasy I przez postacie z bajek.
2. Inscenizacja „Książka wita Was” przez uczniów klasy VI.
3. Recytacja znanych wierszy przez uczniów klasy VI i III.
4. Deklamacja krótkich tekstów na temat poszanowania książek.
5. Odczytanie próśb książek przez pierwszoklasistów.
6. Złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów.
7. Wręczenie pierwszoklasistom dyplomów przyjęcia w poczet czytelników szkolnej biblioteki, dzienniczków lektury oraz kredek ołówkowych.
8. Złożenie przez pierwszoklasistów podpisu pod tekstem przyrzeczenia i wypożyczenie książek.
9. Odczytanie tytułu wypożyczonej książki przez uczniów klasy I.
10. Nauka uczniów klasy I i klasy 0 piosenki pt. „W książeczce płynie rzeczka” przez uczniów klasy VI.
11. Przypomnienie znaczenia nowo poznanych pojęć i zasad wypożyczania książek w szkolnej bibliotece.

Opracowała: mgr Anna Staniucha

Uczniowie klasy VI zostali przygotowani przez mgr Annę Staniucha,
a uczniowie klasy III przez mgr Bogumiłę Nowakowską