OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Powrót do strony
głównej


Informacja dla Uczniów i Rodziców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się ... format .doc   format .pdf