RADA PEDAGOGICZNA Powrót do strony głównej 


Lp Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego nauczyciela Nauczany przedmiot
1 mgr Renata Pawłat dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
Edukacja plastyczna kl. I i III
Edukacja informatyczna kl. I
Zajęcia komputerowe kl. III
2 mgr Beata Skibińska nauczyciel dyplomowany J. polski
Historia
Doradztwo zawodowe
3 mgr Bogumiła Nowakowska nauczyciel dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne
4 mgr Anna Staniucha nauczyciel dyplomowany Przyroda
Edukacja przedszkolna
Biblioteka
5 mgr Aleksandra Rubajczyk nauczyciel dyplomowany Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie przedszkolne
6 mgr Ryszard Mikołajczyk nauczyciel dyplomowany Muzyka
7 mgr Aneta Ciapcińska nauczyciel dyplomowany Religia
Plastyka
Technika
Edukacja przedszkolna
8 mgr Eliza Mielczarek  nauczyciel mianowany Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przedszkolna
9 Jolanta Perdek nauczyciel mianowany Edukacja przedszkolna
10 mgr Alicja Cieślak nauczyciel mianowany J. polski
Historia
11 mgr Anna Muszyńska nauczyciel mianowany J. angielski
12 mgr Iza Pawlińska nauczyciel mianowany Edukacja przedszkolna
13 mgr Małgorzata Kowalczyk nauczyciel mianowany Edukacja przedszkolna
Zajęcia logopedyczne
14 mgr Bogumiła Walasiak nauczyciel mianowany Matematyka
Fizyka
Informatyka
15 mgr Magda Więzowska nauczyciel kontraktowy Nauczyciel wspomagający
Zajęcia rewalidacyjne
16 mgr Anna Nowakowska nauczyciel kontraktowy Biologia
Chemia
17 mgr Martyna Bogusławska nauczyciel stażysta J. angielski
18 mgr Monika Plucińska - Majczak nauczyciel dyplomowany J. niemiecki
19 mgr Małgorzata Foszpańczyk nauczyciel kontraktowy Geografia

PRACOWNICY SZKOŁY

Lp Imię i nazwisko Informacje dodatkowe
1 mgr Ewelina Kupis sekretarka
2 Agnieszka Kmiecik kierownik kuchni 
3 Bogumiła Świniarska  kucharka
4 Anna Owczarek intendentka 
5 Sławomir Szymczak woźny 
6 Irena Szymczak  sprzątaczka
7 Dorota Kamola  sprzątaczka
8 Anna Wojtaszek  sprzątaczka
9 Monika Krajewska sprzątaczka/pomoc w przedszkolu