RADA PEDAGOGICZNA Powrót do strony głównej 


Lp Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego nauczyciela Nauczany przedmiot
1 mgr Renata Pawłat dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
Edukacja informatyczna
Zajęcia świetlicowe
2 mgr Beata Skibińska nauczyciel dyplomowany

J. polski
Historia
Teatrzyk szkolny

3 mgr Bogumiła Nowakowska nauczyciel dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4 mgr Anna Staniucha nauczyciel dyplomowany Wychowanie przedszkolne
Zajęcia świetlicowe
Biblioteka
5 mgr Aleksandra Rubajczyk nauczyciel dyplomowany Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia w rodzinie
SKS
Zajęcia świetlicowe
6 mgr Ryszard Mikołajczyk nauczyciel dyplomowany Muzyka
Zajęcia świetlicowe
7 mgr Aneta Ciapcińska nauczyciel dyplomowany Religia
Plastyka
Zajęcia świetlicowe
8 mgr Eliza Mielczarek  nauczyciel mianowany Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przedszkolna
9 Jolanta Perdek nauczyciel mianowany Wychowanie przedszkolne
10 mgr Alicja Cieślak nauczyciel mianowany J. polski
Historia
11 mgr Anna Augustyniak nauczyciel mianowany J. angielski
Zajęcia świetlicowe
Technika
12 mgr Iza Pawlińska nauczyciel mianowany Wychowanie przedszkolne
13 mgr Małgorzata Kowalczyk nauczyciel mianowany Wychowanie przedszkolne
Zajęcia logopedyczne
14 mgr Bogumiła Walasiak nauczyciel mianowany Matematyka
Fizyka
15 mgr Ewa Pędziwiatr nauczyciel mianowany Wiedza o społeczeństwie
16 mgr Magda Więzowska nauczyciel kontraktowy Nauczyciel wspomagający
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia świetlicowe
17 mgr Anna Nowakowska nauczyciel kontraktowy Biologia
Chemia
Geografia
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia świetlicowe
18 mgr Martyna Bogusławska nauczyciel kontraktowy J. angielski
19 mgr Sylwia Lesiecka nauczyciel kontraktowy Edukacja wczesnoszkolna
J. niemiecki
20 mgr Małgorzata Foszpańczyk nauczyciel kontraktowy Edukacja dla bezpieczeństwa
21 mgr Ewelina Fryś nauczyciel stażysta Nauczyciel wspomagający
Zajęcia rewalidacyjne
Pedagog szkolny
22 mgr Alicja Kowalska nauczyciel dyplomowany Doradztwo zawodowe
23 mgr Jarosław Szewczyk nauczyciel dyplomowany Informatyka
24 mgr Wioleta Przybylak nauczyciel kontraktowy Wychowanie przedszkolne

PRACOWNICY SZKOŁY

Lp Imię i nazwisko Informacje dodatkowe
1 mgr Ewelina Kupis sekretarka
2 Bogumiła Świniarska kierownik kuchni
3 Anna Owczarek intendentka 
4 Renata Kaczmarek pomoc kucharki
5 Sławomir Szymczak woźny 
6 Irena Szymczak  sprzątaczka
7 Dorota Kamola  sprzątaczka
8 Monika Krajewska sprzątaczka/pomoc w przedszkolu
9 Monika Pustelnik pomoc w przedszkolu