RADA PEDAGOGICZNA Powrót do strony głównej 

mgr Renata Pawłat - dyrektor szkoły - nauczyciel dyplomowany

Lp Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego
nauczyciela
Nauczany przedmiot
1 mgr Beata Skibińska nauczyciel dyplomowany J. polski
Historia
2 mgr Bogumiła Nowakowska nauczyciel dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
3 mgr Anna Staniucha nauczyciel dyplomowany Przyroda
Biblioteka
Zajęcia świetlicowe
4 mgr Aleksandra Rubajczyk nauczyciel dyplomowany Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia w rodzinie
EDB
WOS
5 mgr Ryszard Mikołajczyk nauczyciel dyplomowany Muzyka
Chór szkolny
6 mgr Aneta Ciapcińska nauczyciel dyplomowany Religia
Plastyka
7 mgr Iza Pawlińska nauczyciel dyplomowany Wychowanie przedszkolne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
8 mgr Jarosław Szewczyk nauczyciel dyplomowany Informatyka
9 mgr Alicja Kowalska nauczyciel dyplomowany Doradztwo zawodowe
10 mgr Małgorzata Stasiak nauczyciel dyplomowany Wychowanie przedszkolne
Zajęcia logopedyczne
11 mgr Anna Augustyniak nauczyciel dyplomowany J. angielski
Technika
Informatyka
12 mmgr Ewelina Klimczak nauczyciel dyplomowany Geografia
13 mgr Anna Mikołajczyk nauczyciel dyplomowany Nauczyciel wspomagający
14 mgr Eliza Mielczarek  nauczyciel mianowany Edukacja wczesnoszkolna
15 mgr Alicja Cieślak nauczyciel mianowany J. polski
Historia
16 mgr Bogumiła Walasiak nauczyciel mianowany Matematyka
Fizyka
17 mgr Sylwia Lesiecka nauczyciel mianowany Edukacja wczesnoszkolna
J. niemiecki
18 mgr Ewelina Fryś nauczyciel kontraktowy Pedagog specjalny
J. angielski
19 mgr Wioleta Przybylak nauczyciel kontraktowy Wychowanie przedszkolne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
20 mgr Patrycja Wojtasik nauczyciel kontraktowy Wychowanie przedszkolne
21 Adrianna Owczarek nauczyciel kontraktowy Wychowanie przedszkolne
22 mgr Karolina Mrotek nauczyciel kontraktowy Wychowanie przedszkolne
23 Paulina Krupa nauczyciel kontraktowy Biologia
Chemia
24 mgr Kinga Bobrowska nauczyciel początkujący Psycholog szkolny
Nauczyciele na zwolnieniu
25 mgr Anna Nowakowska-Stupska nauczyciel kontraktowy Biologia
Geografia
Chemia
26 mgr Magda Więzowska nauczyciel mianowany Nauczyciel wspomagający

PRACOWNICY SZKOŁY

Lp Imię i nazwisko Informacje dodatkowe
1 mgr Ewelina Kupis sekretarz szkoły
2 Bogumiła Świniarska kierownik kuchni
3 Renata Kaczmarek pomoc kucharki
4 Justyna Wrąbel intendentka
5 Sławomir Szymczak woźny 
6 Irena Szymczak  sprzątaczka
7 Dorota Kamola  sprzątaczka
8 Monika Krajewska sprzątaczka/pomoc w przedszkolu
9 Monika Pustelnik pomoc w przedszkolu