RADA PEDAGOGICZNA Powrót do strony głównej 


Lp Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego nauczyciela Nauczany przedmiot
1 mgr Renata Pawłat dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
Edukacja informatyczna kl. I, II
Informatyka kl. IV, V
2 mgr Beata Skibińska nauczyciel dyplomowany

J. polski
Historia
Doradztwo zawodowe
Teatrzyk szkolny

3 mgr Bogumiła Nowakowska nauczyciel dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4 mgr Anna Staniucha nauczyciel dyplomowany Przyroda
Wychowanie przedszkolne
Doradztwo zawodowe
Biblioteka
5 mgr Aleksandra Rubajczyk nauczyciel dyplomowany Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia w rodzinie
SKS
6 mgr Ryszard Mikołajczyk nauczyciel dyplomowany Muzyka
7 mgr Aneta Ciapcińska nauczyciel dyplomowany Religia
Plastyka
8 mgr inż. Monika Cieślak nauczyciel dyplomowany Matematyka
9 mgr Alicja Kowalska nauczyciel dyplomowany Doradztwo zawodowe
10 mgr Eliza Mielczarek  nauczyciel mianowany Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przedszkolna
11 Jolanta Perdek nauczyciel mianowany Wychowanie przedszkolne
12 mgr Alicja Cieślak nauczyciel mianowany J. polski
Historia
13 mgr Anna Muszyńska nauczyciel mianowany J. angielski
Informatyka
Technika
14 mgr Iza Pawlińska nauczyciel mianowany Wychowanie przedszkolne
15 mgr Małgorzata Kowalczyk nauczyciel mianowany Wychowanie przedszkolne
Zajęcia logopedyczne
16 mgr Bogumiła Walasiak nauczyciel mianowany Matematyka
Fizyka
17 mgr Ewa Pędziwiatr nauczyciel mianowany Wiedza o społeczeństwie
18 mgr Magda Więzowska nauczyciel kontraktowy Nauczyciel wspomagający
Zajęcia rewalidacyjne
19 mgr Anna Nowakowska nauczyciel kontraktowy Biologia
Chemia
Geografia
Wychowanie przedszkolne
20 mgr Martyna Bogusławska nauczyciel kontraktowy J. angielski
21 mgr Sylwia Lesiecka nauczyciel kontraktowy J. niemiecki
22 mgr Małgorzata Foszpańczyk nauczyciel kontraktowy Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa
23 mgr Ewelina Fryś nauczyciel stażysta Nauczyciel wspomagający
Zajęcia rewalidacyjne
Pedagog szkolny
Edukacja dla bezpieczeństwa

PRACOWNICY SZKOŁY

Lp Imię i nazwisko Informacje dodatkowe
1 mgr Ewelina Kupis sekretarka
2 Bogumiła Świniarska kierownik kuchni
3 Anna Owczarek intendentka 
4 Renata Kaczmarek pomoc kucharki
5 Sławomir Szymczak woźny 
6 Irena Szymczak  sprzątaczka
7 Dorota Kamola  sprzątaczka
8 Monika Krajewska sprzątaczka/pomoc w przedszkolu
9 Kamila Świniarska pomoc w przedszkolu
10 Monika Pustelnik pomoc w przedszkolu