RADA PEDAGOGICZNA Powrót do strony głównej 

mgr Renata Pawłat - dyrektor szkoły - nauczyciel dyplomowany

Lp Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego
nauczyciela
Nauczany przedmiot
1 mgr Beata Skibińska nauczyciel dyplomowany J. polski
Historia
2 mgr Bogumiła Nowakowska nauczyciel dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
3 mgr Anna Staniucha nauczyciel dyplomowany Przyroda
Biblioteka
Zajęcia świetlicowe
4 mgr Aleksandra Rubajczyk nauczyciel dyplomowany Wychowanie fizyczne
Wychowanie do życia w rodzinie
EDB
WOS
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
5 mgr Ryszard Mikołajczyk nauczyciel dyplomowany Muzyka
Chór szkolny
6 mgr Aneta Ciapcińska nauczyciel dyplomowany Religia
Plastyka
7 mgr Izabela Pawlińska nauczyciel dyplomowany Wychowanie przedszkolne
8 mgr Jarosław Szewczyk nauczyciel dyplomowany Informatyka
9 mgr Alicja Kowalska nauczyciel dyplomowany Doradztwo zawodowe
Logopedia
10 mgr Anna Augustyniak nauczyciel dyplomowany J. angielski
Technika
Informatyka
11 mgr Anna Mikołajczyk nauczyciel dyplomowany Nauczyciel wspomagający
12 mgr Anna Nowakowska-Stupska nauczyciel mianowany Biologia
Geografia
Chemia
13 mgr Magda Więzowska nauczyciel mianowany Nauczyciel wspomagający
14 mgr Alicja Cieślak nauczyciel mianowany J. polski
Historia
15 mgr Bogumiła Walasiak nauczyciel dyplomowany Matematyka
Fizyka
16 mgr Sylwia Lesiecka nauczyciel mianowany Edukacja wczesnoszkolna
J. niemiecki
17 mgr Ewelina Fryś nauczyciel mianowany Pedagog specjalny
J. angielski
18 mgr Wioleta Przybylak nauczyciel mianowany Wychowanie przedszkolne
19 mgr Patrycja Wojtasik nauczyciel kontraktowy Wychowanie przedszkolne
20 mgr Adrianna Owczarek nauczyciel kontraktowy Wychowanie przedszkolne
21 mgr Eliza Mielczarek  nauczyciel mianowany Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przedszkolna
22 mgr Karolina Mrotek nauczyciel kontraktowy Nauczyciel wspomagający
Nauczyciele na zwolnieniu
22 mgr Małgorzata Stasiak nauczyciel dyplomowany Wychowanie przedszkolne
Zajęcia logopedyczne

PRACOWNICY SZKOŁY

Lp Imię i nazwisko Informacje dodatkowe
1 mgr Ewelina Kupis sekretarz szkoły
2 Bogumiła Świniarska kierownik kuchni
3 Renata Kaczmarek pomoc kucharki
4 Justyna Wrąbel intendentka
5 Sławomir Szymczak woźny 
6 Irena Szymczak  sprzątaczka
7 Dorota Kamola  sprzątaczka
8 Monika Krajewska sprzątaczka/pomoc w przedszkolu
9 Monika Pustelnik pomoc w przedszkolu