Wstecz  Gminny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Powrót do strony
głównej


1) Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Sieradz


2) Zarządzenie Wójta Gminy Sieradz Nr 23/2021 oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody


3) Załącznik do zarządzenia Nr 23/2021