Wstecz  Gminny Program
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Powrót do strony
głównej


1) Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Sieradz


2) Uchwała Nr XXX/196/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2015


3) Zarządzenie Wójta Gminy Sieradz Nr 23/2021 oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody


4) Załącznik do zarządzenia Nr 23/2021 (Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sieradz)