Wstecz  REKRUTACJA
do przedszkola i Szkoły Podstawowej w Rzechcie
na rok szkolny 2018/2019
Powrót do strony
głównej


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzechcie im. „Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r”
ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.
Termin rekrutacji: 01.03.2018 – 23.03.2018r..
oraz
rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.
Termin rekrutacji: 01.03.2018 – 23.03.2018r..

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci
do oddziału przedszkolnego i klasy I - 04.04.2018r..


Zarządzenie Wójta Gminy Sieradz z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym


Uchwała Rady Gminy Sieradz z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz.


Uchwała Rady Gminy Sieradz z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieradz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.


Załącznik nr 1 - Wzór wniosku „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego”

Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Załącznik nr 4 - Wzór deklaracji o kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego.

Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji o kontynuacji uczęszczania do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego.