Wstecz  REKRUTACJA
do przedszkola i Szkoły Podstawowej w Rzechcie
na rok szkolny 2019/2020
Powrót do strony
głównej


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzechcie im. „Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r”
ogłasza rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Termin rekrutacji: 01.03.2019 – 22.03.2019r..
oraz
rekrutację uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.
Termin rekrutacji z obwodu szkoły 04.02.2019 – 22.02.2019r.
Termin rekrutacji spoza obwodu szkoły 01.03.2019 – 22.03.2019r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci:
 - do oddziału przedszkolnego - 08.04.2019r.
 - do klasy I - 05.04.2019r.


Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Sieradz z dnia 29.01.2019r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym


Uchwała Rady Gminy Sieradz z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz.


Uchwała Rady Gminy Sieradz z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieradz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.


Załącznik nr 1 - „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”  format pdf   format doc

Załącznik nr 2 - „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”  format pdf   format doc

Załącznik nr 3 - „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej”  format pdf   format doc