Wstecz  REKRUTACJA
do przedszkola i Szkoły Podstawowej w Rzechcie
na rok szkolny 2024/2025
Powrót do strony
głównej


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzechcie im. „Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r”
ogłasza rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.
Termin rekrutacji: 01.03.2024 – 25.03.2024r..
oraz
rekrutację uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.
Termin rekrutacji z obwodu szkoły 05.02.2024 – 29.02.2024r.
Termin rekrutacji spoza obwodu szkoły 01.03.2024 – 25.03.2024r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci:
 - do oddziału przedszkolnego - 29.04.2024r.
 - do klasy I - 29.04.2024r.


Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Sieradz z dnia 23.01.2024r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym


Uchwała Rady Gminy Sieradz z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieradz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.


„Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”    format doc

„Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” format doc

„Karta zgłoszenia dziecka do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego” format doc

„Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” format doc

„Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego ” format doc

„Oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny”  format doc

„Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie oraz o niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym” format doc