O nas

Powrót do strony
głównej
Hymn szkoły

My uczniowie szkoły w Rzechcie
wiemy wszystko o przeszłości
kto 4 i 5 września
bronił naszych miejscowości.
            Ref. Bohaterzy walk nad Wartą
            bądźcie dla nas wzorem
            jak Ojczyznę bronić w walce
            jak pracować w czas pokoju.
Wam dziękując za odwagę
śmiało idźmy ku Europie
mając takie wzorce od Was
nie powstydzimy się niczego.
            Ref. Bohaterzy walk nad Wartą ...

        słowa: Alicja Cieślak
Rys

Dyrektor szkoły
mgr Renata Pawłat

        Do naszej szkoły wraz z oddziałami przedszkolnymi uczęszcza 157 uczniów (do przedszkola 56, do klas I - VII 101). Zatrudnionych jest 25 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.
Wspólnie: nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz organizacje środowiskowe tworzymy szkołę zadbaną, bezpieczną i przyjazną, w której mile spędza się czas podczas pracy i nauki. W pracy wychowawczej sięgamy do rodzinnych tradycji świątecznych, rocznic i obchodów państwowych. Mamy też tradycje własne, które kultywujemy. Należą do nich: ślubowanie kl. I, Wigilia szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Poranek Wielkanocny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Szkoły, Festyn Rodzinny. Dzieci uczestniczą w organizowanych dla nich imprezach: mikołajki, zabawa karnawałowa, walentynki, święto wiosny. Uczniowie biorą udział w różnych szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych. Osiągają sukcesy sportowe w takich dyscyplinach, jak: piłka siatkowa i piłka nożna na szczeblu rejonowym i powiatowym. Aktywnie pracuje samorząd szkolny na rzecz uczniów i środowiska lokalnego. Dzieci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koło fotograficzne, koło teatralne, koło turystyczne, chór szkolny, zajęcia sportowe (SKS), koło przyrodniczo – ekologiczne, koło polonistyczne, koła z języka angielskiego, zajęcia artystyczne, zespoły wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. Korzystają również z zajęć logopedycznych.

        Szkoła posiada:

        Szkoła tętni życiem przez cały rok, jest otwarta na potrzeby otoczenia, przyjazna dzieciom, młodzieży i okolicznym mieszkańcom.

Beata Skibińska


Kliknij na obraz, aby powiększyć