Praca korekcyjno-kompensacyjna z dzieckiem sześcioletnim.

Powrót ...

Głównym założeniem jest eliminowanie niepowodzeń, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia te zaspokajają potrzeby edukacyjne dzieci. Celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym i społecznym.



Sport uczy postaw.

Powrót ...

„Sport uczy postaw” jest projektem, którego głównym założeniem jest przekazanie uczniom wartości, jakie mogą wynikać z uprawiania sportu. Celem jest nakreślenie i zaznajomienie się z historią polskiego sportu, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, poznawanie nowych miejsc (wyjazdy), umiejętność organizacji imprez sportowych. Osiągnięcia będą i są ściśle związane z celami, a każdy zrealizowany cel będzie swoistym osiągnięciem w pracy z uczniem.



„Igłą malowane, szydełkiem i na drutach dziergane”.

Powrót ...

„Igłą malowane, szydełkiem i na drutach dziergane” jest skierowany do dziewcząt, które chciały się nauczyć robótek ręcznych z użyciem szydełka, igły i drutów. Czas spędzony wspólnie na robótkach ręcznych, to czas kiedy mogły odizolować się od nadmiaru informacji, uporządkować myśli, skoncentrować się na pracy, która powoli daje satysfakcję w postaci czegoś użytecznego, co może stanowić miły upominek czy praktyczna rzecz dla siebie samej. Dziewczynki w grupie nauczyły się posługiwać się szydełkiem, poznały proste ściegi przy pomocy których zrobiły przepaskę na włosy i kwiatki ozdobne do bluzki. Cały czas usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową. Dzieci poznały technikę haftu krzyżykowego, a efektem ich pracy są przepiękne obrazki igłą malowane. Wiedząc, że uczą się i robią coś wymiernego, jednocześnie przy tym odpoczywając, relaksując się i dzieląc doświadczeniami. Przed nimi jeszcze przygoda z drutami i zrobienie szalika dla siebie lub kogoś bliskiego.



Zajęcia artystyczno-teatralne.

Powrót ...

Zajęcia artystyczno-teatralne rozwijają twórcze zachowania i uzdolnienia. Są atrakcyjne dla dzieci jako forma kształcenia oraz skuteczny sposób rozwijania osobowości. Każdy, kto uczestniczy w zajęciach teatralnych, może znaleźć tu swoje miejsce i okazać się bardzo pożyteczny. Zajęcia te dowartościowują uczniów, stwarzają im szansę wykazania się pomysłowością i odniesienia sukcesu. Uczniowie włączają się w pracę zespołową, uczą się tekstów, tworzą dekoracje, wykonują kostiumy, tworzą układy taneczne. Nabywają umiejętność planowania i organizowania własnych działań i odpowiedzialności. Dzieci przygotowują występy nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale w zależności od okoliczności zaproszonych gości. Sukcesem tych zajęć jest to, że nieśmiałe dziecko stopniowo nabiera wiary w siebie i pokonuje wewnętrzny opór przed wystąpieniem publicznym. Zajęcia te przynoszą wiele korzyści, ponieważ umożliwiają dzieciom zrozumienie siebie, rozwijają osobowość a przede wszystkim sprawiają im przyjemność.



Rozwijanie zdolności poznawczych i twórczych.

Powrót ...

Celem zajęć „Rozwijanie zdolności poznawczych i twórczych” w ramach projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń” jest:

Uwzględniając specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju będę dostosowywać środki i metody pracy do indywidualnych możliwości dziecka. Postaram się, aby dzieci pracowały w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i życzliwości.



Już czytam, piszę i liczę.

Powrót ...

Głównym celem programu jest stwarzanie warunków do odkrywania, poznawania, działania i przeżywania w różnych formach. Realizując cele programu dobieram najskuteczniejsze metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne, aby osiągnąć wymierne postępy w nauce u dzieci uczestniczących w tych zajęciach. Zapewniam każdemu dziecku sukces obliczony na miarę jego możliwości. Mam nadzieję, że realizacja programu stanie się początkiem sukcesów edukacyjnych dla wielu uczniów, a szkoła przestanie być źródłem porażek.


 

Koło przyrodnicze.

Powrót ...

Program koła przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat” realizowany jest w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Program uwzględnia ukształtowane już umiejętności i wiadomości nabyte przez uczniów podczas lekcji i na nich dobudowuje nowe.
Program ma na celu:

Zadania programu: